Обучение на оператори в ЦИКМИ
Обучение на отговорници в ЦИКМИ
Изпращане на номенклатури и междинни резултати от ОИК