Обучение на оператори в ЦИК
Обучение на отговорници в ЦИК
Изпращане на номенклатури и междинни резултати от РИК

Автоматизиран тест на въвеждането на протоколи
Автоматизиран интегриран тест на системата